Zespół Szkół w Turobinie

Zespół Szkół w Turobinie

23-465 Turobin

ul. Józefa Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

        (84) 683-33-36

e-mail:   spturobin@op.pl

                sekretariat@loturobin.pl
       

Dla rodziców

 

Rok szkolny   2018/2019  


 

 


 

     Polecane strony: 

  1. „Szczegółowy harmonogram działań w szkole i przedszkolu”
  2. Gminny festyn – edukacyjny Dzień Dziecka (Pierwsza pomoc)
  3. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

           Zobacz także:           10 kroków aby stać się lepszym rodzicem

 


 

  • Egzamin ósmoklasisty - z ostatniej chwili! 
  1. Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty  (08 marca 2019)

8 marca 2019 roku odbyła się konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty z udziałem pełnomocnika Wojewody Lubelskiego ds. rozwoju edukacji w województwie lubelskim. 
Na konferencji zostały poruszone m. in. kwestie egzaminów zewnętrznych, przede wszystkim zaplanowanych na kwiecień egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów, w kontekście zapowiadanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego akcji protestacyjnej w szkołach. Kurator Teresa Misiuk zwróciła uwagę na wydany w dniu 5 marca br. komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat obowiązującej procedury w zakresie możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu w innym terminie;

Informacja CKE o terminach egzaminów 2019.pdf (451.68 kB)

Kurator wyraziła nadzieję, że akcja protestacyjna nie spowoduje zakłóceń w harmonogramie egzaminów, gdyż zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół – odpowiedzialni za ich przeprowadzenie, mają świadomość, że ich zakłócenie spowoduje trudności w rekrutacji do szkół na kolejnym etapie edukacyjnym oraz na studia wyższe a tym samym - wpłynie  negatywnie na realizację planów życiowych uczniów  •  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - OKE W KRAKOWIE (Ważne!)
  1. Egzamin ósmoklasisty 2019 (Informacja)
  2. Komunikat o dostosowaniach
  3. Próbny egzamin ósmoklasisty (Informacja) 

 


 

 Serdecznie zapraszamy

na zebranie rodzicielskie,

które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Turobinie

w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 15:00

 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Turobinie 


 

 

        i Komendanta Głównego Policji

 


 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie organizuje zimowisko dla dzieci rolników, dofinansowane z KRUS.

Miejsce zimowiska:          Poronin

Termin:                                09.02.2019 – 18.02.2019

Koszt zimowiska:   300,00 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Termin zgłaszania dzieci:  28 grudnia 2018 r.

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. (wiek – do 16 lat)

jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).

dostarczenie kompletu dokumentów (1. zaświadczenie z placówki KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. zgody RODO itp. – wg. naszych wzorów dostępne w Urzędzie Gminy w Turobinie. Pokój nr 7)


 

Serdecznie zapraszamy

na zebranie rodzicielskie,

które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Turobinie

w dniu 16 listopada 2018r. o godz. 15:00.

W programie

1. Prelekcja na temat: „Telefon komórkowy, Internet, gry komputerowe – uzależnienie. Jak pomóc mojemu dziecku?”, którą   poprowadzi psycholog z Centrum Rozwoju Edukacji w Krakowie.

2. Spotkania w klasach z wychowawcami.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Turobinie 


 

 

 


 

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Bezpieczny wypoczynek - poradnik MEN

                                                         dla rodziców i opiekunów

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Zapisy do Przedszkola na okres wakacyjny

 

 

--------------------------------------------------------

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

                                         

 PROGRAM

DOBRY START - 300 dla ucznia

 
 

 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Bezpieczne ferie 2018 - informacje dla rodziców

 

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Nowy sposób aktywizacji rodziców - Budżet uczniowski

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Informacje o Rekolekcjach w dniach 17 - 19 grudnia 2017 r.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                                                                            

Spotkania z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2017/2018

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza!

„Szkoła dla rodziców” trening umiejętności wychowawczych (09.09.2017 r.)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Co rodzic wiedzieć powinien w nowym roku szkolnym 2017/2018? - Broszura MEN (06.09.2017 r.)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rok szkolny 2016/2017

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (19.05.2017 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. APEL DO UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI!!! (21.03.2017 r.)

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

 

2. Wskazówki dla rodziców (21.03.2017 r.)

 

 

3. Lubelski Kurator Oświaty (21.03.2017 r.)


Niebezpieczna gra "Niebieski wieloryb"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DOBRA SZKOŁA - reforma edukacji

 

1. List MEN

2. Mapa reformy

3. Szkoła po zmianie

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE!

 

Serdecznie zapraszamy  rodziców uczniów i dzieci przedszkolnych na spotkanie sródokresowe w dniu 16.XI.2016 r. Spotkanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej o godz. 14.30 

Tematem wiodącym przeprowadzonym przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju będą:

 

 

" Zaburzenia uwagi i koncentracji u dzieci"

 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Turobinie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zaproszenie

Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

 

 

 

Ważne!    Zaproszenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju:

              Szkoła dla rodziców” - trening umiejętności wychowawczych

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Zadania do realizacji

(ogólny zakres spotkania)

  Termin realizacji

  Odpowiedzialny

  Uwagi

1. Spotkanie wstępne: 

- Upowszechnienie wśród rodziców raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły i przedszkola,

- informacje o wymaganiach szkoły(wymagania edukacyjne, wychowawcze, przepisy, dokumenty, procedury…)

- wybory oddziałowych rad rodziców

 

14.IX.2016r.

dyr. szk; wych. klas

w szkole i przedszkolu

2. Spotkanie śródokresowe:

(I semestr)

- informacje z zakresu prowadzonych diagnoz,

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

16.XI.2016r.

 

 

 

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

3. Spotkanie okresowe:

- informacje o wynikach klasyfikacji,

- podsumowanie i ocena pracy po I semestrze

31.01.2017r.

dyr. szk; wych. klas

w szkole i

w przedszkolu

4. Spotkanie śródokresowe:

(II semestr)

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w II semestrze,

 

26.IV.2017r.

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

w Turobinie

Lista dzieci przedszkolnych w podziale na grupy

 

Lista uczniów klasy I w podziale na grupy

 

Lista uczniów klasy II w podziale na grupy

 

--------------------------------------------------------------------

 

Rok szkolny 2015/2016

 

Profilaktyka i zwalczanie wszawicy - stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia (ważne !)

 

Ogłoszenie: Zajęcia Taneczne

Z Planu Pracy Szkoły

 

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

III. Spotkania z rodzicami

(ogólny zakres spotkania)

     

III.1. Spotkanie wstępne: 

- Upowszechnienie wśród rodziców raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły i przedszkola,

- informacje o wymaganiach szkoły(wymagania edukacyjne, wychowawcze, przepisy, dokumenty, procedury…)

- wybory oddziałowych rad rodziców

do 10.IX.2015r.

do 9.IX.2015r.

dyr. szk; wych. klas

w szkole;

w przedszkolu

III.2. Spotkanie śródokresowe:

(I semestr)

- informacje z zakresu prowadzonych diagnoz,

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

- treściowe znaczenie wyniku sprawdzianu ucznia i szkoły (wnioski)

19.XI.2015r.

 

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

III.3. Spotkanie okresowe:

- informacje o wynikach klasyfikacji,

- podsumowanie i ocena pracy po I semestrze

29.I.2016r. zmiana terminu

dyr. szk; wych. klas

w szkole i

w przedszkolu

III.4. Spotkanie śródokresowe:

(II semestr)

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w II semestrze,

- wstępne informacje o wynikach sprawdzianu klas VI

 

28.IV.2016r.

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Turobinie

Plan pracy szkoły zatwierdzono uchwałą nr 16/12/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie z dn. 29 września 2015r.

 

1. O sprawdzianie kl. VI

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie:

 

2. Kuratorium Oświaty w Lublinie

Konkursy dla uczniów:

 

3. STOP Dopalaczom !

Rodzicu: Przeczytaj!  Rozmawiaj ze swoim dzieckiem!  Obserwuj swoje dziecko! 

                   Bądź czujny!  Współpracuj ze szkołą!

 

4. "Szkoła dla rodziców" - trening umiejętności wychowawczych

 

5. MEN:

                                                 sześcioletniego i siedmioletniego     (23.02.2016r.)

 

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną i związanymi z tym dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, że szkoła gotowa jest do zorganizowania czasu wolnego dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w okresie od 22.12.2014r. do 24.12.2014r., od 29.12.2014r. do 31.12.2014r. oraz w dniach 02.01.2015r. i 05.01.2015r.

 

Rodzice zainteresowani proponowanymi terminami, proszeni są o przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej  posłania dziecka do szkoły (przedszkola) w w/w dniach, do swojego wychowawcy klasy, do dn. 18.12.2014r. 

 

Dyrektor szkoły

 

Artykuły

Rok szkolny 2010/2011

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców

 

Ogłoszenie

 

 

Informuję, że w roku szkolnym 2010/1011 ustalonymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w...

Czytaj Więcej o: