Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

23-465 Turobin

ul. J. Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

REKRUTACJA 2018/2019

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Turobinie

Wykaz dokumentów dla rodziców kandydata które należy złożyć

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  (dla rodziców dzieci które uczęszczały do przedszkola w roku szk. 2017/2018)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Turobinie

  (dla rodziców dzieci po raz pierwszy ubiegających się o przyjęcie w roku szk. 2018/2019)

3. Uchwała Rady Gminy w sprawie kryteriów przyjęcia oraz wzorów oświadczeń

 

Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Turobinie

1. Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Turobin

2. Harmonogram rekrutacji do I klasy Szkoły Podstawowej w Turobinie

 

Wykaz dokumentów dla rodziców kandydata które należy złożyć

 

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej

    (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej

      (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)