Zespół Szkół w Turobinie

Zespół Szkół w Turobinie

23-465 Turobin

ul. Józefa Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

        (84) 683-33-36

e-mail:   spturobin@op.pl

                sekretariat@loturobin.pl
       

REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Turobinie

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola na rok szk. 2019/2020

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjetych do Przedszkola na rok szk.2019/2020

 

1. Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Turobin.

2. Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego

    w Turobinie.

 

Wykaz dokumentów dla rodziców kandydata które należy złożyć

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  (dla  rodziców, tych  dzieci które uczęszczały do przedszkola w roku szk. 2018/2019)

 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Turobinie

  (dla rodziców, tych dzieci którzy po raz pierwszy ubiegają się o przyjęcie do przedszkola w r. szk. 2019/2020)

 

3. Uchwała Rady Gminy w sprawie kryteriów przyjęcia i wzory oświadczeń