Zespół Szkół w Turobinie

Zespół Szkół w Turobinie

23-465 Turobin

ul. Józefa Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

        (84) 683-33-36

e-mail:   spturobin@op.pl

                sekretariat@loturobin.pl
       

BIBLIOTEKA SZKOLNA

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.

 Jan Paweł II
                                                                                                   

     GDYBY KSIĄŻKA MOGŁA MÓWIĆ, SKIEROWAŁABY DO CZYTELNIKA TAKIE OTO SŁOWA….    

 Jestem książką z dużej szafy.                             Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie,

Wszyscy mówią, żem ciekawa,                               trzymał mnie aż trzy tygodnie.

więc mnie ciągle ktoś pożycza,                               Narysował na okładce Staś diabełka,

lecz nie cieszy mnie ta sława.                                 siostra mała, ta mi kartki dwie wyrwała.

                                         Miałam papier bielusieńki,                                                            Cóż mi z tego, żem ciekawa,

                          ślady na nim Marka  ręki.                                                              dłużej żyć tak nie potrafię.

                          Pozaginał Jaś mi rogi,                                                                    Nie będziecie mnie szanować,

                          Jacek na mnie kładł pierogi.                                                           to się na klucz zamknę w szafie!

                                                                                          „Skarga Książki” – J. Huszcza                    

 Jestem książka, w bibliotece mam mieszkanie.

            Bardzo lubię, gdy przychodzisz na spotkanie.

                                 Przy mnie możesz świat objechać bez biletu
                                                          i na Księżyc rozpędzoną mknąć rakietą…

                                                                                         Ja uśmiechem swej okładki wciąż cię witam
                                                                                            i zapraszam, byś otworzył mnie i czytał.

 

                                                                                                                                                                                                                                "Książka"

ZALETY KSIĄŻEK

 • Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego.
 • Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
 • Książka pomaga nam zrozumieć siebie.
 • Odkryć, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji.
 • Umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 • Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, kulturach przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy się dowiedzieć więcej.
 • Książka rozwija myślenie - ostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei.
 • Rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
 • Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 • Książka dodaje sił i zapału.
 • Dostarcza nam rozrywki i emocji.
 • Może rozśmieszyć lub zasmucić lecz także pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 • Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń
                                                                                                                                                           Nauczyciel bibliotekarz
                                                                                                                                                                   mgr Bożena Białek