Zespół Szkół w Turobinie

Zespół Szkół w Turobinie

23-465 Turobin

ul. Józefa Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

        (84) 683-33-36

e-mail:   spturobin@op.pl

                sekretariat@loturobin.pl
       

Patron Szkoły

O naszym Patronie...


http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kościuszko

 

 

 

 

 

Jako społeczność szkolna jesteśmy dumni, że mamy za Patrona Tadeusza Kościuszkę - wielkiego Polaka, narodowego i światowego bohatera, o życiorysie, którego jak dotąd, nie trzeba było weryfikować, którego nasza i światowa historia trwale umieściła na swoich kartach.

Słowa złożonej przysięgi na rynku krakowskim 12 marca 1794 roku, jako Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej miały wówczas niesamowitą wymowę, a dziś z perspektywy czasu zdają się być ponadczasowe.

 

Cyt.: „Ja Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego".

 

Tadeusz Kościuszko wsławił się w wielu bitwach nie tylko jako waleczny, wzorowy żołnierz, dowódca i wielki patriota alecz  także jako wybitny strateg, projektant i budowniczy fortyfikacji obronnych poza granicami kraju, np. w USA.

Oto inne słowa T. Kościuszki wystosowane do króla Stanisława Augusta jako protest przeciwko zaniechaniu działań wojennych i przystąpieniu przez niego do obozu Targowiczan.

 

Cyt.: „Gdyby zmiana okoliczności krajowych byłaby przeciwną pierwiastkowej mojej przysiędze i wewnętrznemu przekonaniu mam honor przeto upraszać o łaskawe podpisanie mi dymisji".

 

Pamiętajmy, że Targowicę w 1792 r. wymierzoną przeciwko reformom Konstytucji 3-go maja zgotowali sobie sami Polacy a ówczesna Rosja skrupulatnie to wykorzystała, co w konsekwencji doprowadziło do smutnego zakończenia. W rezultacie walk z niepodległą Ojczyznę  24. X. 1795r. mieliśmy III rozbiór Polski, którego dokonały Rosja, Prusy i Austria.

Słynna zwycięska bitwa pod Racławicami w 1794 r. była jedynie epizodem w wielkiej wojnie polsko- rosyjskiej lecz z moralnego punktu widzenia dodawała Polakom wiary w możliwość zwycięstwa.

W szkole staramy  się kształtować w młodym pokoleniu umiejętności  wiązania ze sobą faktów i wydarzeń, doceniać przede wszystkim człowieka oraz wartości którym hołduje. Nie czekajmy aż inni za nas to zrobią, choćby oceny były tak piękne jak ta na wieść o śmierci wodza Insurekcji Kościuszkowskiej, którą wypowiedział Hery Harrison w kongresie Stanów Zjednoczonych.

Cyt.: „Sława jego trwać będzie dopóty , dopóki wolność panować będzie nad światem, dopóki na ołtarzu wolności jej obrońcy składać będą swe życie w ofierze imię Kościuszki trwać będzie wśród nas"

 

 

Z kroniki szkoły...

 


Artykuły

Historia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

Czytaj Więcej o: