Zespół Szkół w Turobinie

Zespół Szkół w Turobinie

23-465 Turobin

ul. Józefa Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

        (84) 683-33-36

e-mail:   spturobin@op.pl

                sekretariat@loturobin.pl
       

Absolwenci szkoły

 

Model absolwenta kończącego Szkołę Podstawową w Turobinie

 

(wyciąg z Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2014-2019)

 

 

 

 Absolwent kończący naszą szkołę, z chwilą ukończenia II etapu edukacyjnego powinien nabyć określonych umiejętności i cech, do których w szczególności należą:

 

a)   Umiejętność  planowania, organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.

 

b)   Osiąganie własnych sukcesów dzięki uczciwej, wytrwałej i rzetelnej pracy.

 

c)   Umiejętność samokształcenia i samokontroli.

 

d)   Wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz na dalszych etapach kształcenia.

 

e)   Umiejętność optymistycznego spojrzenia na świat, poczucia zadowolenia z najdrobniejszych sukcesów.

 

f)    Bycie odpowiedzialnym za swoje czyny.

 

g)   Umiejętność znalezienia się w różnych sytuacjach.

 

h)   Bycie osobą komunikatywną oraz tolerancyjną.

 

i)    Przestrzeganie przyjętych norm życia w społeczeństwie.

 

j)    Posiadanie wysokiej kultury osobistej.

 

k)   Nie uleganie nałogom oraz różnym zjawiskom patologicznym.

 

l)    Umiejętność odróżniania dobra od zła oraz wrażliwość na krzywdę ludzką.Z życzeniami dalszych sukcesów...


1. Rok szkolny 2015/2016


2. Rok szkolny 2014/2015


3. Rok szkolny 2013/2014