Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

23-465 Turobin

ul. J. Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

REKRUTACJA 2017/2018

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Turobinie


1. Zarządzenie Wójta Gminy Turobin


2. Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Turobinie


3. Zasady rekrutacji


Wykaz dokumentów dla rodziców kandydata które należy złożyć


1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

    (dla rodziców dzieci które uczęszczały do przedszkola w roku szk. 2016/2017)


2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Turobinie

    (dla rodziców dzieci po raz pierwszy ubiegających się o przyjęcie w roku szk. 2017/2018)


3. Uchwała Rady Gminy w sprawie kryteriów przyjęcia oraz wzorów oświadczeń


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Turobinie
Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Turobinie


 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Turobin


2. Harmonogram rekrutacji do I klasy Szkoły Podstawowej w TurobinieWykaz dokumentów dla rodziców kandydata które należy złożyć


1. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej

      (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły szkoły)


2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej

      (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)