Zespół Szkół w Turobinie

Zespół Szkół w Turobinie

23-465 Turobin

ul. Józefa Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

        (84) 683-33-36

e-mail:   spturobin@op.pl

                sekretariat@loturobin.pl
       

5. Zdrowie ponad wszystko - realizowane programy

W trosce o zdrowie naszych podopiecznych od kilku lat ralizujemy różne programy do których w szczególności należą:

1. " Czyste Powietrze Wokół Nas" - to przedszkolna edukacja dzieci z udziałem rodziców i opiekunów, której celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed dymem tytoniowym.

Program realizowany jest w oddziałach przedszkolnych.

 

2. " Nie pal przy mnie proszę" - cel główny programu to wykształcenie u dzieci świadomej wiedzy o szkodliwości  palenia w tym także biernego i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Program realizowany jest w klasach I-III.

 

Szkolnymi koordynatorami programów są wychowawcy poszczególnych oddziałów.

 

Współpartnerami programów są: MEN i LKO

 

Od kilku lat realizujemy także inne ogólnopolskie programy nad którymi patronat sprawuje Ministerstwo Edykacji Narodowej. Są to programy:

 

1. "Owoce w szkole" - program obejmujący uczniów klas I-III Szkoły Podstwowej

 

2. "Szklanka mleka" - program obejmujący wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej

 

Szkolnym koordynatorem programów jest nauczyciel opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Bożena Białek