Zespół Szkół w Turobinie

Zespół Szkół w Turobinie

23-465 Turobin

ul. Józefa Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

        (84) 683-33-36

e-mail:   spturobin@op.pl

                sekretariat@loturobin.pl
       

1. 3 września 2012 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2012/2013

Właśnie rozległ się pierwszy dzwonek. Tradycyjnym ceremoniałem  w postaci wprowadzenia sztandaru szkoły oraz złożenia meldunku przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2012/2013. Uroczystość rozpoczęcia najmłodszych grup przedszkolnych odbyła się równolegle w naszym Przedszkolu. Prowadziła ją Pani wicedyrektor Wioletta Polska. 

Uroczystość rozpoczęcia poprzedziła msza święta sprawowana w Kościele Parafialnym św. Dominika przez proboszcza ks.Władysława Trubickiego. Naszymi honorowymi gośćmi oprócz rodziców byli przedstawiciele organu prowadzącego:

1. Wójt Gminy - P. Eugeniusz Krukowski

2. Prewodniczący Rady Gminy - P. Tadeusz Albiniak


Dyrektor szkoły P. Wiesław Białek powitał wszystkich serdecznie, a w szczególnie ciepłych słowach zwrócił się do uczniów klas pierwszych, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły.


Po krótkim przemówieniu nawiązującym do czekających wszystkich nowych zadań i wymagań, odniesieniu się do wydarzeń września 1939 roku, złożeniu życzeń przez dyrektora głos zabrał P. Eugeniusz Krukowski - Wójt Gminy. W składanych życzeniach podkreślił ważną funkcję szkoły w środowisku, zaangażowanie uczniów oraz ich rodziców a także wszystkich nauczycieli. W swoich słowach odwołał się także do współczesnych wartości jak również wynikających z  ważnych historycznie wydarzeń II wojny swiatowej.