• Odwiedziło nas: 287159 osób
  • Do końca roku: 137 dni
  • Do wakacji: -55 dni

23-465 Turobin

ul. J. Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

Czwartek, 2018-08-16

Imieniny:

Joachima, Nory

SZKOLNE WYDARZENIA 2017/2018

Jesteś tu: » Strona startowa » SZKOLNE WYDARZENIA 2017/2018

22 czerwca rozległ się ostatni dzwonek - odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Dzień ten tradycyjnie rozpoczął się Mszą św., a następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili się w szkole. W swoim wystąpieniu Dyrektor szkoły pan W. Białek przywitał całą społeczność szkolną, następnie dokonał krótkiego podsumowania. Zwrócił między innymi uwagę na takie aspekty jak to, że wszyscy uczniowie otrzymali promocję, liczna grupa otrzymała wyróżnienia i nagrody a także stypendia za wyniki w nauce.

 

76. Zakończenie roku szkolnego.
czytaj więcej

W maju i czerwcu w naszej szkole w ramach Dni Kultury Europejskiej odbyły się konkursy dla kl. I-III oraz IV-VII pt. „Europa- naszą dużą Ojczyzną”.  Uczniowie rywalizowali w drużynach trzyosobowych odpowiadając na pytania z  zakresu wiedzy o krajach europejskich.

75. Konkurs wiedzy o krajach europejskich
czytaj więcej

W ramach innowacji "Pasjonaci i eksperci- Rodzice w szkole" w klasie I a i I b zajęcia poprowadziła Pani Iwona Kolano mgr fizjoterapii, mgr pedagogiki z rehabilitacją ruchową, mama Emilki z klasy I b. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z technikami rehabilitacji oraz korzyści z jej stosowania. Na wstępie zajęć Pani Iwona zaprezentowała uczniom tablice medyczne - budowa anatomiczne człowieka. Wyjaśniała pojęcia dotyczące zawodu fizjoterapeuty oraz wskazania i korzyści stosowania zabiegów rehabilitacyjnych. Uczniowie mogli obejrzeć drobny sprzęt medyczny - gumy do ćwiczeń, jeżyki, piłeczki oporowe, dysk równoważny, guma z kolcami do ćwiczeń priopriocepcji. Sprzęt ten uczniowie wykorzystywali do ćwiczeń. Podczas pogadanki fizjoterapeutka szczególną uwagę zwracała na konieczność zachowania  prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia w ławce i stania. Prowadzony był instruktaż prawidłowej postawy ciała oraz ćwiczenia, w tym oddechowe. Bardzo ciekawe dla uczniów była możliwość samodzielnego aplikowania taśm stabilizacyjnych - tejpów. Dużo radości sprawił uczniom masaż relaksacyjny ręczny i za pomocą kamieni bazaltowych (wulkanicznych) i baniek chińskich. Masaż uczniowie wykonywali sobie nawzajem pod czujnym okiem Pani fizjoterapeutki.

Na zakończenie Pani Iwona wręczyła dzieciom drobne upominki, a Emilka Kolano przygotowała dyplomy dla koleżanek i kolegów za udział w zajęciach. To były bardzo ciekawe i atrakcyjne zajęcia.  

74. Innowacja w klasie I.
czytaj więcej

   „Ślubuję Ci życieOjczyzno kochana! Ślubuję Ci życie, ślubuję Ci duszę, Za Bożą pomocą wolność wrócić muszę!” Te słowa stanowiły motto przewodnie uroczystości na cześć patrona naszej szkoły - Tadeusza Kościuszki.

    Uczniowie naszej szkoły w krótkim spektaklu  przypomnieli nam rolę Tadeusza Kościuszki w XVIII–wiecznej Polsce. Naczelnik Kościuszko był pierwszym przywódcą całego narodu walczącego o „wolność, całość, niepodległość”. Insurekcja została stłumiona, ale już w 1797 r. na ziemi włoskiej powstały Legiony Polskie, w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe, a w 1863r. - powstanie styczniowe. Nasz Patron zapoczątkował więc wieloletnią walkę o wolność Polski, którą ostatecznie odzyskaliśmy po I wojnie światowej. Wiersze, które usłyszeliśmy na apelu, były przepełnione patriotyzmem, a ponieważ powstały za życia Kościuszki bądź zaraz po jego śmierci, świadczą o wielkim szacunku, jakim Polacy darzyli Generała. Bohater za życia, bohater po śmierci i żyjąca po dziś legenda towarzyszy kolejnym pokoleniom uczniów jako wzór godny naśladowania, wybitny patriota.Uczniowie, przypominając te wydarzenia, kultywują zaangażowanie i oddanie sprawie polskiej wielu pokoleń Polaków. Daje to także nadzieję na kontynuację procesu wychowawczego rozpoczętego w przeszłości.

73. Nasz patron ...
czytaj więcej

    W dniu 8 czerwca 2018 r. cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie podjęła próbę ustanowienia  Rekordu Polski  w kategorii „Największej liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu jednocześnie tańczących Poloneza.

     Na potrzeby rekordu zgodnie z ustalonymi wytycznymi taniec odbył się punktualnie o godzinie 1100 w wyznaczonym do tego celu miejscu. W naszej szkole było wydzielone miejsce pomiędzy kompleksem budynków: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

    Wszystkie szkoły, które zgłosiły chęć udziału do Kuratorium Oświaty Delegatura w Zamościu tańczyły do tego samego utworu - Poloneza z filmu Andrzeja Wajdy – „Pan Tadeusz”. Czas rozpoczęcia i zakończenia: 8 czerwca 2018 roku godz. 11:00:00  – 11:07:45, czyli tyle, ile wynosi długość całego utworu, tj. dokładnie 7 minut i 45 sekund.

Do udziału w próbie ustanowienia Rekordu Polski na dzień 1 czerwca zgłosiło się 11750 uczestników ze 162 szkół i placówek oświatowych z obszaru działania Kuratorium Oświaty w Lublinie.

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_9207/zal/Rekordowy%20Polonez%20-%20lista%20szk%F3%B3%20i%20plac%F3wek%20o%9Cwiatowych%20-%201%20czerwca%202018%20r..pdf

72. Rekordowy Polonez na 100.lecie Odzyskania Niepodległości
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl