• Odwiedziło nas: 266026 osób
  • Do końca roku: 309 dni
  • Do wakacji: 117 dni

23-465 Turobin

ul. J. Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

Niedziela, 2018-02-25

Imieniny:

Almy, Cezarego

Dla rodziców

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Bezpieczne ferie 2018 - informacje dla rodziców

 

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Nowy sposób aktywizacji rodziców - Budżet uczniowski

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv


Informacje o Rekolekcjach w dniach 17 - 19 grudnia 2017 r.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                                                                            

Spotkania z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2017/2018

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza!

„Szkoła dla rodziców” trening umiejętności wychowawczych (09.09.2017 r.)


 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCo rodzic wiedzieć powinien w nowym roku szkolnym 2017/2018? - Broszura MEN (06.09.2017 r.)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Rok szkolny 2016/2017


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (19.05.2017 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. APEL DO UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI!!! (21.03.2017 r.)

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej


2. Wskazówki dla rodziców (21.03.2017 r.)3. Lubelski Kurator Oświaty (21.03.2017 r.)


Niebezpieczna gra "Niebieski wieloryb"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DOBRA SZKOŁA - reforma edukacji


1. List MEN

2. Mapa reformy

3. Szkoła po zmianie----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE!

 

Serdecznie zapraszamy  rodziców uczniów i dzieci przedszkolnych na spotkanie sródokresowe w dniu 16.XI.2016 r. Spotkanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej o godz. 14.30 

Tematem wiodącym przeprowadzonym przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju będą:

 


" Zaburzenia uwagi i koncentracji u dzieci"

 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Turobinie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaproszenie

Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców 

Ważne!    Zaproszenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju:

              Szkoła dla rodziców” - trening umiejętności wychowawczych

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Zadania do realizacji

(ogólny zakres spotkania)

  Termin realizacji

  Odpowiedzialny

  Uwagi

1. Spotkanie wstępne: 

- Upowszechnienie wśród rodziców raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły i przedszkola,

- informacje o wymaganiach szkoły (wymagania edukacyjne, wychowawcze, przepisy, dokumenty, procedury…)

- wybory oddziałowych rad rodziców

 

14.IX.2016r.

dyr. szk; wych. klas

w szkole i przedszkolu

2. Spotkanie śródokresowe:

(I semestr)

- informacje z zakresu prowadzonych diagnoz,

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

16.XI.2016r.

 

 

 

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

3. Spotkanie okresowe:

- informacje o wynikach klasyfikacji,

- podsumowanie i ocena pracy po I semestrze

31.01.2017r.

dyr. szk; wych. klas

w szkole i

w przedszkolu

4. Spotkanie śródokresowe:

(II semestr)

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w II semestrze,

 

26.IV.2017r.

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

 
Opracował:

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

w Turobinie

Lista dzieci przedszkolnych w podziale na grupy


Lista uczniów klasy I w podziale na grupy

 

Lista uczniów klasy II w podziale na grupy


--------------------------------------------------------------------


Rok szkolny 2015/2016


Profilaktyka i zwalczanie wszawicy - stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia (ważne !)

 

Ogłoszenie: Zajęcia Taneczne

 

Z Planu Pracy Szkoły

 

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

III. Spotkania z rodzicami

(ogólny zakres spotkania)

 

 

 

III.1. Spotkanie wstępne: 

- Upowszechnienie wśród rodziców raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły i przedszkola,

- informacje o wymaganiach szkoły (wymagania edukacyjne, wychowawcze, przepisy, dokumenty, procedury…)

- wybory oddziałowych rad rodziców

do 10.IX.2015r.

do 9.IX.2015r.

dyr. szk; wych. klas

w szkole;

w przedszkolu

III.2. Spotkanie śródokresowe:

(I semestr)

- informacje z zakresu prowadzonych diagnoz,

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

- treściowe znaczenie wyniku sprawdzianu ucznia i szkoły (wnioski)

19.XI.2015r.

 

 

 

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

III.3. Spotkanie okresowe:

- informacje o wynikach klasyfikacji,

- podsumowanie i ocena pracy po I semestrze

29.I.2016r. zmiana terminu

dyr. szk; wych. klas

w szkole i

w przedszkolu

III.4. Spotkanie śródokresowe:

(II semestr)

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w II semestrze,

- wstępne informacje o wynikach sprawdzianu klas VI

 

28.IV.2016r.

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 


Opracował:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Turobinie

Plan pracy szkoły zatwierdzono uchwałą nr 16/12/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie z dn. 29 września 2015r.


1. O sprawdzianie kl. VI

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie:

 


 

2. Kuratorium Oświaty w Lublinie

Konkursy dla uczniów:


3. STOP Dopalaczom !

Rodzicu: Przeczytaj!  Rozmawiaj ze swoim dzieckiem!  Obserwuj swoje dziecko! 

                   Bądź czujny!  Współpracuj ze szkołą!


4. "Szkoła dla rodziców" - trening umiejętności wychowawczych


5. MEN:

 

                                                 sześcioletniego i siedmioletniego     (23.02.2016r.)Rok szkolny 2014/2015


Szanowni Rodzice i Opiekunowie


W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną i związanymi z tym dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, że szkoła gotowa jest do zorganizowania czasu wolnego dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w okresie od 22.12.2014r. do 24.12.2014r., od 29.12.2014r. do 31.12.2014r. oraz w dniach 02.01.2015r. i 05.01.2015r.

 

Rodzice zainteresowani proponowanymi terminami, proszeni są o przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej  posłania dziecka do szkoły (przedszkola) w w/w dniach, do swojego wychowawcy klasy, do dn. 18.12.2014r. 


Dyrektor szkoły

 

  • Komunikat OKE

23/01/2014 13:24:12

Filmy o sprawdzianie i egzaminie maturalnym w 2015 roku

 

Szanowni Państwo,

 

Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale  YouTube są dostępne filmy o sprawdzianie w  2015 roku.

 

Prosimy o zamieszczenie powyższego komunikatu uczniom i rodzicom na stronach www Państwa szkół.

 

 

czytaj więcej

Rok szkolny 2011/2012

 

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy do współpracy

 

 

Konkurs dla rad rodziców "Mam 6 lat"

 

 

Minister Krystyna Szumilas zaprasza rodziców do dialogu

  

 

 

czytaj więcej

Rok szkolny 2010/2011

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców

 

Ogłoszenie

 

 

Informuję, że w roku szkolnym 2010/1011 ustalonymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turobinie są:

 

  • 12 listopada 2010r.
  • 5 kwietnia 2011r.
  • 2 maja 2011r.

W wyżej wymienionych dniach wszyscy uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, w szkole, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

 

Dyrektor informuje nauczycieli, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych w terminie do 5 listopada 2010r., w postaci:

 

  • Informacji zamieszczonej na szkolnej (przedszkolnej) tablicy ogłoszeń,
  • Szkolnej stronie internetowej: www.spturobin.szkolnastrona.pl (zakładka „Dla rodziców")
  • Dodatkowej informacji słownej na apelu szkolnym

 

Dyrektor szkoły

Na szkolnych gazetkach eksponujemy ważne informacje, które niejednokrotnie wydają się bardzo oczywiste lecz jako rodzice często o nich zapominamy.

czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |

Opracowanie: szkolnastrona.pl