Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

23-465 Turobin

ul. J. Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

Rok szkolny 2011/2012

Nasi najlepsi – w roku szk. 2011/2012 (semestr I)

Wyszczególnieni uczniowie otrzymali stypendium motywacyjne

za wyniki w nauce

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Średnia ocen

1.

Marcela Łupina

Va

5,3

(najwyższa średnia          w szkole)

2.

Łukasz Klimek

Va

5,2

3.

Tomasz Polski

IVb

5,0

4.

Magdalena Banaszak

Vb

5,0

5.

Mateusz Stachyra

Va

5,0

6.

Wioletta Wilczopolska

Va

4,9

7.

Paweł Podkościelny

IVb

4,9

8.

Joanna Harasim

IVb

4,9

9.

Katarzyna Kurek

VIb

4,9

10.

Paweł Polski

VIb

4,9

11.

Natalia Gałka

IVa

4,8

12.

Julianna Kulesza

IVa

4,8

13.

Marika Pieczonka

IVa

4,8

14.

Marlena Zielonka

IVa

4,8

15.

Kinga Maziarczyk

IVb

4,8