Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

23-465 Turobin

ul. J. Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

Rok szkolny 2009/2010 klasy I - III

Wzorowi uczniowie naszej szkoły

w roku szkolnym 2008/09

Klasy I - III

 

Klasa Ia – wychowawczyni P. mgr Barbara Fiut

 

Natalia Gałka                                                                                    Marika Pieczonka

Marlena Zielonka                                                                             Marta Kufel

Jakub Trumiński                                                                               Edyta Smalczewska

Julianna Kulesza                                                                               Marcin Gąsławski

 

Klasa Ib – wychowawczyni P. mgr Barbara Harasim

 

Agata Skiba                                                                                       Grzegorz Rekiel

Edyta Skiba                                                                                       Tomasz Polski

Paweł Podkościelny                                                                          Milena Saj

Konrad Ogorzałek                                                                             Joanna Harasim

Kinga Maziarczyk                                                                             Michał Podkański

 

Klasa IIa – wychowawczyni P. mgr Elżbieta Mamona

 

Mateusz Stachyra                                                                              Szymon Chłopek

Łukasz Klimek                                                                                  Marcela Łupina

Julia Bochniak                                                                                   Wioletta Wilczopolska

 

Klasa IIb – wychowawczyni P. mgr Halina Jastrzębska

 

Magdalena Banaszek                                                                        Dominik Żyśko

Bartłomiej Biziorek                                                                          Dominik Kuryło

Rafał Rokicki

 

Klasa IIIa – wychowawczyni P. mgr Teresa Małek

 

Izabela Skiba                                                                                    Zuzanna Kalamon

Patrycja Łyda                                                                                    Ewa Batorska

Dominika Szafraniec                                                                        Martyna Gałka

Kinga Kruk                                                                                       Wiktoria Rafał

Grzegorz Harasim

 

Klasa IIIb – wychowawczyni P. mgr Zofia Skiba

 

Katarzyna Kurek                                                                               Jolanta Wilczopolska

Paulina Jessa                                                                                     Paweł Polski

Adrian Jonasz                                                                                   Ilona Kalamon