Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie

23-465 Turobin

ul. J. Piłsudskiego 34

Tel: (84) 683-32-31

Dla rodziców

 

Serdecznie zapraszamy

na zebranie rodzicielskie,

które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Turobinie

w dniu 16 listopada 2018r. o godz. 15:00.

W programie

1. Prelekcja na temat: „Telefon komórkowy, Internet, gry komputerowe – uzależnienie. Jak pomóc mojemu dziecku?”, którą   poprowadzi psycholog z Centrum Rozwoju Edukacji w Krakowie.

2. Spotkania w klasach z wychowawcami.

 

Dyraktor i Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Turobinie

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Bezpieczny wypoczynek - poradnik MEN

                                                         dla rodziców i opiekunów

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Zapisy do Przedszkola na okres wakacyjny

 

 

--------------------------------------------------------

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

                                         

 PROGRAM

DOBRY START - 300 dla ucznia

 
 

 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Bezpieczne ferie 2018 - informacje dla rodziców

 

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Nowy sposób aktywizacji rodziców - Budżet uczniowski

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Informacje o Rekolekcjach w dniach 17 - 19 grudnia 2017 r.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                                                                            

Spotkania z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2017/2018

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza!

„Szkoła dla rodziców” trening umiejętności wychowawczych (09.09.2017 r.)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Co rodzic wiedzieć powinien w nowym roku szkolnym 2017/2018? - Broszura MEN (06.09.2017 r.)

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rok szkolny 2016/2017

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (19.05.2017 r.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. APEL DO UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI!!! (21.03.2017 r.)

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

 

2. Wskazówki dla rodziców (21.03.2017 r.)

 

 

3. Lubelski Kurator Oświaty (21.03.2017 r.)


Niebezpieczna gra "Niebieski wieloryb"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DOBRA SZKOŁA - reforma edukacji

 

1. List MEN

2. Mapa reformy

3. Szkoła po zmianie

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE!

 

Serdecznie zapraszamy  rodziców uczniów i dzieci przedszkolnych na spotkanie sródokresowe w dniu 16.XI.2016 r. Spotkanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej o godz. 14.30 

Tematem wiodącym przeprowadzonym przez przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju będą:

 

 

" Zaburzenia uwagi i koncentracji u dzieci"

 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Turobinie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zaproszenie

Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

 

 

 

Ważne!    Zaproszenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju:

              Szkoła dla rodziców” - trening umiejętności wychowawczych

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Zadania do realizacji

(ogólny zakres spotkania)

  Termin realizacji

  Odpowiedzialny

  Uwagi

1. Spotkanie wstępne: 

- Upowszechnienie wśród rodziców raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły i przedszkola,

- informacje o wymaganiach szkoły(wymagania edukacyjne, wychowawcze, przepisy, dokumenty, procedury…)

- wybory oddziałowych rad rodziców

 

14.IX.2016r.

dyr. szk; wych. klas

w szkole i przedszkolu

2. Spotkanie śródokresowe:

(I semestr)

- informacje z zakresu prowadzonych diagnoz,

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

16.XI.2016r.

 

 

 

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

3. Spotkanie okresowe:

- informacje o wynikach klasyfikacji,

- podsumowanie i ocena pracy po I semestrze

31.01.2017r.

dyr. szk; wych. klas

w szkole i

w przedszkolu

4. Spotkanie śródokresowe:

(II semestr)

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w II semestrze,

 

26.IV.2017r.

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

w Turobinie

Lista dzieci przedszkolnych w podziale na grupy

 

Lista uczniów klasy I w podziale na grupy

 

Lista uczniów klasy II w podziale na grupy

 

--------------------------------------------------------------------

 

Rok szkolny 2015/2016

 

Profilaktyka i zwalczanie wszawicy - stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia (ważne !)

 

Ogłoszenie: Zajęcia Taneczne

Z Planu Pracy Szkoły

 

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

III. Spotkania z rodzicami

(ogólny zakres spotkania)

     

III.1. Spotkanie wstępne: 

- Upowszechnienie wśród rodziców raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły i przedszkola,

- informacje o wymaganiach szkoły(wymagania edukacyjne, wychowawcze, przepisy, dokumenty, procedury…)

- wybory oddziałowych rad rodziców

do 10.IX.2015r.

do 9.IX.2015r.

dyr. szk; wych. klas

w szkole;

w przedszkolu

III.2. Spotkanie śródokresowe:

(I semestr)

- informacje z zakresu prowadzonych diagnoz,

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

- treściowe znaczenie wyniku sprawdzianu ucznia i szkoły (wnioski)

19.XI.2015r.

 

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

III.3. Spotkanie okresowe:

- informacje o wynikach klasyfikacji,

- podsumowanie i ocena pracy po I semestrze

29.I.2016r. zmiana terminu

dyr. szk; wych. klas

w szkole i

w przedszkolu

III.4. Spotkanie śródokresowe:

(II semestr)

- informacje o bieżących efektach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w II semestrze,

- wstępne informacje o wynikach sprawdzianu klas VI

 

28.IV.2016r.

 

w szkole;

 

w przedszkolu do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Turobinie

Plan pracy szkoły zatwierdzono uchwałą nr 16/12/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie z dn. 29 września 2015r.

 

1. O sprawdzianie kl. VI

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie:

 

2. Kuratorium Oświaty w Lublinie

Konkursy dla uczniów:

 

3. STOP Dopalaczom !

Rodzicu: Przeczytaj!  Rozmawiaj ze swoim dzieckiem!  Obserwuj swoje dziecko! 

                   Bądź czujny!  Współpracuj ze szkołą!

 

4. "Szkoła dla rodziców" - trening umiejętności wychowawczych

 

5. MEN:

                                                 sześcioletniego i siedmioletniego     (23.02.2016r.)

 

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną i związanymi z tym dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, że szkoła gotowa jest do zorganizowania czasu wolnego dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w okresie od 22.12.2014r. do 24.12.2014r., od 29.12.2014r. do 31.12.2014r. oraz w dniach 02.01.2015r. i 05.01.2015r.

 

Rodzice zainteresowani proponowanymi terminami, proszeni są o przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej  posłania dziecka do szkoły (przedszkola) w w/w dniach, do swojego wychowawcy klasy, do dn. 18.12.2014r. 

 

Dyrektor szkoły

 

Artykuły

Zaproszenie na zebranie

Serdecznie zapraszamy

na zebranie rodzicielskie,

które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Turobinie

w dniu 16 listopada 2018r. o godz. 15:00.

W programie

1. Prelekcja na temat: „Telefon komórkowy, Internet, gry komputerowe – uzależnienie. Jak pomóc mojemu dziecku?”, którą   poprowadzi psycholog z Centrum Rozwoju Edukacji w Krakowie.

2. Spotkania w klasach z wychowawcami.

Czytaj Więcej o: Zaproszenie na zebranie